FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

 

                       

Sídlo našej spoločnosti

Firma TM - STAV s.r.o. Dunajská Streda bola založená v roku 1992. Od začiatku svojho pôsobenia sa zameriavala a špecializovala
na realizáciu stavieb občianskej, bytovej výstavby, stavebno-rekonštrukčných prác a stavieb technickej infraštruktúry. Spoločnosť vykonávala činnosť aj na nemeckom stavebnom trhu do roku 1999. Najvýznamnejšou stavbou tohto obdobia bola výstavba Theresienkliniky v Bad Krozingene. O spokojnosti nemeckých partnerov svedčia aj ponuky na realizáciu stavieb ešte aj v roku 2007, ktoré nebolo možné realizovať z kapacitných dôvodov spoločnosti.

Na tuzemskom trhu našla uplatnenie v rokoch 1993 - 1996 najmä
na stavbách v okolí VD Gabčíkovo. Vrcholom tejto činnosti bola stavebno-rekonštrukčná prestavba bývalej kasárne na administratívnu budovu
pre Vodohospodársku výstavbu š.p. Bratislava – TDS Gabčíkovo.

V rokoch 1996 a 1997 sa firma presadila v Dunajskej Strede a okolí. Organizovanou a systematickou prácou sa spoločnosť stala a aj v súčasnosti je jednou z dominantných na dunajskostredskom stavebnom trhu. Jej činnosť zdobia také stavby, ktoré patria medzi veľmi známe novostavby,
či už sa jedná o Dom podnikateľov na Kukučínovej ulici, 125 b.j.
na Kondého ulici a 156 b.j. na sídlisku Východ.

Od roku 1998 TM - STAV s.r.o. realizovala viacero zaujímavých
a lukratívnych akcií v Bratislave, kde najdominantnejšou stavbou bola prestavba bývalého Kempelenovho domu na Dunajskej ulici na viacúčelovú budovu.

Počas svojho pôsobenia spoločnosť realizovala aj veľké množstvo stavieb pre samosprávy, či už sa jednalo o nájomné bytové domy, alebo
o technickú infraštruktúru. Najvýznamnejšími stavbami boli nájomné bytové domy v Michali na Ostrove, Povode a Hornej Potôni.

Od roku 2005 TM-STAV, s.r.o. sa etablovala aj v Trnave, 2 x 18 b.j. na Tehelnej ulici bolo skolaudovaných v roku 2006 a 87 b.j.
na Koniarekovej ulici v Trnave bolo skolaudovaných koncom roka 2009.

V rokoch 2009 až 2011 naša spoločnosť realizovala výstavbu novej cukrárne ORCHIDEA s administratívnymi miestnosťami, prístavbu
a nadstavbu existujúcej strednej školy, administratívnu budovu a kompletnú rekonštrukciu areálu so športovým ihriskom a prevádzkovou budovou na Neratovickom námestí v Dunajskej Strede pre spoločnosť VOCATIO spol. s r.o. Dunajská Streda.

V roku 2013 realizovala spoločnosť TM-STAV, s.r.o. komplexnú rekonštrukciu športovej haly vo Veľkom Mederi pre investora Mestský úrad Veľký Meder.

V roku 2015 až 2016 realizovala spoločnosť výstavbu Penzión Jolán s reštauráciou v Číčove pre spoločnosť Vocatio spol. s r.o. Dunajská Streda.

Činnosť firmy popri menších zmenách riadi konateľ spoločnosti Ing. Tibor Kún, ktorý je aj zároveň jediným majiteľom spoločnosti. Realizácia stavieb sa uskutočňuje pod odborným vedením stavbyvedúcich a ich zástupcov priamo na stavbe. V súčasnosti spoločnosť disponuje 20 stálymi zamestnancami a zhruba 30 spoľahlivými subdodávateľmi.

Sídlo spoločnosti pre administratívu je na Trhovisku 235/7 Dunajská Streda, ktoré priestory získala nadstavbou administratívnej budovy

 

Tel.:

+421 31 5529550
Adresa:

Trhovisko 235/7
929 01 Dunajská Streda
© 2011-17 TM-STAV, s.r.o. Ochrana osobných údajov a Podmienky používania

Website counter